Bizim hikayemiz

Hakkımızda

Küçük dostlarımız için akademiden hayata uzanan bir el !

Dr. Fi Veteriner Kliniği 15 yıl boyunca edindiği gerek klinik gerekse akademik bilgi birikimi ve tecrübesini küçük dostlarımız ve siz ebeveynleri ile paylaşmak amacıyla 2022 yılında Samsun’da Veteriner Hekim Dr. Firdevs Binli tarafından kuruldu.

Dr. Fi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2007 yılında mezun olduktan  sonra Ankara’da özel bir veteriner kliniğinde çalışmaya başladı. Dostlarımıza karşı olan sevgisi yanında onlara daha iyi hizmet vermek amacı ve akademik bilgiye, bilgiye ulaşmaya ve kişisel gelişime verdiği önem nedeniyle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Cerrahi Ana Bilim Dalında tam zamanlı çalışarak bitirdiği yüksek lisans eğitimi sonunda Cerrahi Bilim Uzmanı ünvanını aldı. Ardından Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalın’da Doktora eğitimine başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve doktorasını tamamlayarak Doğum ve Jinekoloji Bilim Doktoru ünvanına hak kazandı.

Peki! Dostlarımızın yeni mekanının adı neden Dr. Fi? “Dr” ifadesi Doktor ünvanın kısaltmasıdır. Bu ünvan belirli bir bilim alanında en az dört yıl süren yoğun çalışma temposu sonunda aday tarafından gerçekleştirilen ve sunulan bir tez çalışmasının jüri tarafından başarılı bulunmasıyla elde edilen akademik bir ünvandır. “Fi” ise tek başına kurucunun ismini simgelememektedir. “Fi”’nin asıl anlamı barındırdığı bilimsel ve felsefi derinliğindedir. Doğada ve bilimde “altın oran”ı ifade eden “Fi” mimari, matematik, bitki ve hayvanlar alemi gibi birçok alanda görülmektedir. Orantılı, güzel, estetik  olan her şeyde “Fi” vardır. Doğanın mükemmeliğinde “Fi” vardır. “Fi” mükemmel düzeni, kusursuz uyumu ifade eder, doğanın ve yaşamın dengede kalmasını sağlar. Fi deneyime sahip olmayı kapsar, kendi potansiyeli keşfetme cesareti gösterebilmiş gerçek kişileri ifade eder.

Dolayısıyla Dr. Fi bilimsel eğitim ve tecrübeyi, insan ve hayvanın mükemmel uyumuna olan inancı, doğa ve bilimin kusursuz düzenini ve bu konuda dostlarımızın yaşamını ve doğal düzeni dengede tutmaya çalışmayı ifade eder.

 

Dr. Fi cana, canlıya ve doğaya karşı duyduğu sorumluluk gereğince hayvan, insan ve çevre sağlığını öncelik bilen etik anlayış ve yaklaşımla hareket eder. İçinde bulunduğu süreçlerin her aşamasında bilimsel çalışmaları süresince edindiği tecrübe gereği yenilikçi, bilimsel ve hayvan dostu bir anlayışla hareket eder.

Dr. Fi gerek Cerrahi gerekse Doğum ve Jinekoloji alanlarında edindiği tecrübeleri hastalarına aktarabilmek için kliniğine kuruluş aşamasında ebeveyn bekleme salonu, muayene odası, görüntüleme alanı, ameliyathane, hasta kedi yatış, hasta köpek yatış, yoğun bakım ünitesi yanında klinik laboratuvar ekipmanlarını dahil etmiştir ve dahil etmeye de devam etmektedir.

Görüntüleme alanında bulunan röntgen cihazı ve renkli Doppler ultrasonografi ile akciğer, kalp, mide, böbrek, bağırsak, rahim, yumurtalık gibi iç organlar incelenebilmekte gebelik tanısı koyularak yavrularımız görüntülenebilmektedir.

Ameliyathane ise başta kısırlaştırma ve sezaryen olmak üzere yumuşak doku ve ortopedik cerrahi operasyonları da yapılacak şekilde donatılmıştır.

Laboratuvar ekipmanları dostlarımızın kanındaki değişkenlerin durumunun, böbrek, karaciğer, pankreas gibi organ fonksiyonlarının değerlendirilebileceği, hormonal bozukluk teşhisinin koyulabileceği ve klinik sitolojinin yapılabileceği şekilde seçilmiştir.

Dr. Fi Veteriner Kliniği Onkoloji ve Veteriner Endokrinoloji alanında da kendini geliştirmiş ve bu alanlarda da hizmet verecek şekilde donatılmıştır.

Uzmanlık alanı gereği kısırlaştırmanın yanında döl tutamama sorunu olan dostlarımızın tedavisini gerçekleştirebilmekte, suni tohumlama yapabilmekte, gebelik süresince takiplerini gerçekleştirmektedir.

Dr. Firdevs Binli

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilim Doktoru
Veteriner Cerrahi Bilim Uzmanı